O nama

 

Mi smo mlada nevladina neprofitabilna organizacija osnovana 2015. godine, posvećena razvijanju novih vidova komunikacija u cilju očuvanju kulture kroz promociju nasleđa i umetnosti težeći tome da ohrabrimo zajednicu da iskaže sopstvenu kulturu i živi u sprezi sa njom.

Čime se bavimo:

Afirmacijom novih vidova komunikacije u kulturi, savremenih umetničkih tokova uz očuvanje tradicionalne kulturne baštine. Podstičemo mlade umetnike na inovativne medije izražavanja pružajući im pomoć pri produkciji umetničkih projekata.

Organizacijom i realizacijom video projekcija, izlagačkih, aukcijskih, muzičkih manifestacija, promocija i tribina, umetničkih kolonija, rezidencijalnih umetničkih boravaka, umetničkih radionica, umetničkih simpozijuma i vernisaža,
istraživačkih, edukativnih programa i studijskih putovanja u zemlji i inostranstvu,
stručnih seminara, simpozijuma i konferencija.

Publikovanjem stručne, popularne literature, periodike, sadržaja iz oblasti kulture i umetnosti u štampanoj i digitalnoj formi.

Edukacijom kroz primenu kreativnog obrazovanja i kreiranjem interdisciplinarnih kulturnih projekata:
umetnika, umetničkih grupa i inicijativa publike u domenu vizuelnih umetnosti i kulture;
mladih kroz podizanje svesti o kulturi, umetnosti, baštini i nasleđu;
kolekcionara, zadužbinara, muzejskih radnika o upravljanju muzejskim zbirkama, prezentaciji i čuvanju artefakata.

Umrežavanjem umetnika, publike, kreativaca, predstavnika lokalnih zajednica, institucija i organizacija od značaja za kulturu i umetnost u Republici Srbiji i šire.

Zašto to radimo:

Zato što želimo da istražimo, iskažemo, pokrenemo, pokažemo da zajedno uživamo umetnost i živimo kulturu.

MISIJA I VIZIJA

Misija Art Distrikt-a je stvaranje fizičke i viralne platforme koja omogućava direktno učešće pojedinaca, grupa i inicijativa najšireg polja kulturnog delovanja u cilju kreiranja slobodne misli, atmosfere kolaboracije, žive komunikacije i razmene kritičke misli.

Vizija Art Distrikta je podsticanje razvoja svesti lokalne zajednice o prošlosti i budućnosti, umetnosti i kulturi izvan ustaljenih pristupa umetničke i kulturne prakse.