Bird by Wuper Kec
  1. Autor: Dejan Ivanović

  2. Umetničko ime: Wuper kec

  3. Naziv dela: Bird

  4. Tema dela: ptica

  5. Tip rada: mural

  6. Godina izrade: 2017.

  7. Povod nastanka: I Street Art Festival, Požarevac

  8. Značenje murala: /

  9. Adresa lokacije: Ženski zatvor, Moše Pijade, Požarevac, Srbija

  10. Google map

  11. Motivi(manifestacija): I StreetArt Festival, Požarevac

  12. Tehnika rada: Fasadni akrilik i sprek

  13. Umetnička grupa: /

  14. Kontakt: @wuperkec

  15. O autoru: Dejan Ivanović, rođen 1993. godine u Novom Sadu, živi i stvara u Inđiji. Diplomirao grafički dizajn 2017. godine, na Visokoj školi strukovnih studija Beogradska politehnika, u klasi Prof. Duška Trifunovića. Od 2007. godine, aktivno se bavi oslikavanjem zidova i kontinuirano podiže kvalitet i nivo svog rada, dok istovremeno oblikuje svoj karakteristčan stil. U prvom planu mu je rad na zidnim površinama, međutim, od 2016. godine, sa podjednakom pažnjom pristupa slikanju na platnu, i uopšte, istraživanju i unapređivanju slikarskih tehnika. Učesnik velikog broja domaćih i inostranih Streeet Art festivala gde je i osvojio nekoliko priznanja i nagrada. Na uličnoj sceni poznat pod alijasom - Wuper.