Das Drogen

Autor: Das Drogen
Naziv dela: Das Drogen
Tema dela: Ljubičevske konjičke igre
Tip rada: Mural
Godina izrade: 2017.
Povod nastanka: I Street Art Festival
Značenje murala: Das Drogrn
Adresa lokacije: Ženski zatvor, Moše Pijade, Požarevac, Srbija
Google Map
Motivi(manifestacija):Ljubičevske konjičke igre
Umetnička grupa: Das Drogen
Kontakt: Instagram
O autoru : Das Drogen čine Ivan Milošević – Finno:, Igor Đipalo – Turbo Tigar,  Stefan Dulović – Jangovski i Frej Ahlgren – Byorn i ovi momci predstavljaju jedinstven art kolektiv.