Konj – Nikola Mihajlović


 1. Autor: Nikola Mihajlović Kori

 2. Naziv dela: Konj

 3. Tema dela: Ljubičevske konjičke igre, konj

 4. Tip rada: Mural

 5. Godina izrade:2017.

 6. Povod nastanka:Street art festival I Požarevac

 7. Značenje murala:

 8. Adresa lokacije: Trg Osllobođenja 3, Požarevac, Srbija

 9. Google Map

 10. Motivi(manifestacija): I Street Art Festival Požarevac

 11. Tehnika rada:Fasadni akrilik

 12. Umetnička grupa:/

 13. Kontakt: Facebook  Instagram

 14. O autoru: Rođen je 1986. godine.