Mural by Krashkid


 1. Autor: Caspar David Engstfeld

 2. Umetničko ime: Krashkid

 3. Naziv dela: Ptica na ženskom zatvoru

 4. Tema dela: Ptica

 5. Tip rada: Mural

 6. Godina izrade: 2017.

 7. Povod nastanka: I Street Art Festival

 8. Adresa lokacije: Ženski zatvor, Moše Pijade, Požarevac, Srbija

 9.  Google Map

 10.  Motivi(manifestacija): I Street Art Festival

 11. Tehnika rada: Fasadni akrilik

 12. Umetnička grupa: Guapo Sapo

 13. Kontakt: Krashkid