Mural – Isakov Guapo Sapo


  1. Autor: Isakov

  2. Tema dela: futuristička arhitektura

  3. Tip rada: mural

  4. Godina izrade: 2017.

  5. Adresa lokacije: Ženski zatvor, Moše Pijade, Požarevac, Srbija

  6. Google Map

  7. Tehnika rada: fasadni akrilik i sprej

  8. Umetnička grupa: Guapo Sapo

  9. Kontakt: Isakov