Ptice u Ljubičevu – Wuper


 1. Autor: Dejan Ivanović

 2. Umetničko ime: Wuper kec

 3. Naziv dela: Ptice

 4. Tip rada: mural

 5. Godina izrade: 2017.

 6. Povod nastanka: I Street Art Festival, Požarevac

 7. Adresa lokacije: Ergela Ljubičevo, Požarevac, Srbija

 8. Google map

 9. Motivi(manifestacija): I StreetArt Festival, Požarevac

 10. Tehnika rada: Fasadni akrilik i sprej

 11. Kontakt: @wuperkec

 12. O autoru: Dejan Ivanović, rođen 1993. godine u Novom Sadu, živi i stvara u Inđiji. Diplomirao grafički dizajn 2017. godine, na Visokoj školi strukovnih studija Beogradska politehnika, u klasi Prof. Duška Trifunovića. Od 2007. godine, aktivno se bavi oslikavanjem zidova i kontinuirano podiže kvalitet i nivo svog rada, dok istovremeno oblikuje svoj karakteristčan stil. U prvom planu mu je rad na zidnim površinama, međutim, od 2016. godine, sa podjednakom pažnjom pristupa slikanju na platnu, i uopšte, istraživanju i unapređivanju slikarskih tehnika. Učesnik velikog broja domaćih i inostranih Streeet Art festivala gde je i osvojio nekoliko priznanja i nagrada. Na uličnoj sceni poznat pod alijasom - Wuper.