Ribe – Skoc


  1. Autor: Stefan Bjelić

  2. Umetničko ime: Skoc

  3. Naziv dela: Ribe

  4. Tip rada: Mural

  5. Godina izrade: 2017.

  6. Povod nastanka: I Street Art Festival

  7. Adresa lokacije: Ženski zatvor, Moše Pijade, Požarevac, Srbija

  8. Google Map

  9. Tehnika rada: Sprej

  10. Kontakt: Skoc