Tribute to Vasarely – Kak8ćeš


 1. Autor: Kak8ćeš

 2. Umetničko ime: Kak8ćeš

 3. Naziv dela: Tribute to Vasarely

 4. Tema dela: Optička uluzija u čast slikara Viktora Vazarelija,  zato što je on još pedesetih godina prošlog veka bio zagovornik toga da se umetnost percipira, stvara, formira i funkcioniše kao što danas i funkcioniše, da većina ima pristup tom delu i umetniku, da se umnožava da se deli....

 5. Tip rada: Mural

 6. Godina izrade: 2018.

 7. Povod nastanka: II Street Art Festival

 8. Značenje murala: Optička varka

 9. Adresa lokacije: Sportski centar, Partizanska 10, Požarevac, Srbija 

 10. Google Map

 11. Kontakt: Facebook   Instagram

 12. O autoru : Udruženje umetnika iz Beograda koje okuplja mlade stvaraoce street art kulture.