Tribute to Vasarely – Kak8ćeš


 1. Autor: Kak8oćeš

 2. Umetničko ime: Kak8oćeš

 3. Naziv dela: Tribute to Vasarely

 4. Tema dela: optička iluzija u čast slikara Viktora Vazarelija

 5. Tip rada: mural

 6. Godina izrade: 2018.

 7. Povod nastanka: II Street Art Festival

 8. Adresa lokacije: Zid Sportskog centra, Partizanska 10 Požarevac, Srbija

 9. Google Map

 10. Tehnika rada: fasadni akrilik

 11. Umetnička grupa: Kak8oćeš

 12. Kontakt: Kak8oćeš

 13. O autoru:  Udruženje umetnika iz Beograda koje okuplja mlade stvaraoce street art kulture.