Žena – Tanja Gligorijević, Maja Živković i Marija Jevtić Orozović


 1. Autor: Tanja Gligorijević, Maja Živković i Marija Jevtić Orozović

 2. Naziv dela: Žena 

 3. Tema dela: Optička iluzija

 4. Tip rada: Mural

 5. Godina izrade: 2018

 6. Povod nastanka: II Sreet Art Festival 

 7. Značenje murala: Naslikani cvetovi i listovi stvaraju iluziju siluete jednog ženskog tela koje uživa u prirodi

 8. Adresa lokacije: Lole Ribara 54, Požarevac, Srbija

 9. Google Map

 10. Tehnika rada: Fasadni akrilik

 11. Kontakt  Maja Živković

 12. Kontakt Tanja Gligorijević 

 13. Kontakt Marija Jevtić Orozović