Na festivalu Dev9t @Ciglana

Jelena Marković, Julija Bašić, Intepretacija - kanali komunikacije 1

Art Distrikt je na ovogodišnjem festivalu Dev9t u Beogradu održanom od 10-18. juna 2016. učestvovao sa autorskom radionicom na temu “INTERPRETACIJA – kanali komunikacije” u Klubu ljubitelja teške industrije.

Cilj radionice je podsticanje verbalnog izražavanja mladih umetnika, kustosa i galerista iz svih oblasti delovanja na kreiranje sopstvenog narativa kroz više slojeva značenja, pronalazeći adekvatne vidove interpretacije za njihova dela, analizirajući kontekste u koji se predmet vizuelne kulture smešta, izlaže, publikuje i promoviše, a koji nesumnjivo prate delo koje stvaraju.

Naši dragi tutori bili su Julija Bašić i Jelena Marković.

Rezultati nemerljivi jer se svako upoznavanje novih praksi umetnika i praksi teoretičara, kritičara, dizajnera i muzealaca najbolje otkriva kroz ovaj vid druženja i rada.

I ne brinite, ovu radionicu ćemo u sličnom formatu ponoviti više puta, stay tuned 🙂

Naša draga Ključaonica preporučila je radionicu Art Distrikta:

Blog

 

 

 

Please follow and like us:

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.