Stefan Tenecki

Stefan Tenecki, AUTOPORTRET, oko 1770, ulje na platnu, 102x77cm, GMS/U 1016, Galerija Matice srpske, Novi Sad

Stefan Tenecki, AUTOPORTRET, oko 1770, ulje na platnu, 102x77cm, GMS/U 1016, Galerija Matice srpske, Novi Sad

STEFAN TENECKI
(Lipova (?), oko 1720. ‒ Čerteđe kod Kluža, 1798)

Sredinom XVIII veka u srpskoj sredini se u okviru portreta, kao slike samospoznaje i samouvažavanja, pojavljuju i autoportreti. Jedan od prvih autoportreta u srpskom slikarstvu novijeg doba jeste Autoportret uglednog aradskog slikara Stefana Teneckog, nastao oko 1770. godine.
Tenecki, već u zrelim godinama, stoji pored stola u svečanoj paradnoj odeći. Simboli slikarstva – paleta i četkice, pojavljuju se kao samo jedan od atributa i ukazuju na njegovu profesiju školovanog slikara. On ih drži u jednoj ruci, dok mu je u drugoj pero koje umače u divit sa mastilom. Obučen je u odeću ugarskih plemića sa šestostrukim senatorskim pojasom oko struka i ogrnut plaštom sa belim hermelinom. Psihološki je autoportret veoma dobro obrađen − vidimo dostojanstvenu i samouverenu ličnost.
Tenecki je predstavljen u enterijeru građevine sa gotskim lucima koju možemo povezati sa zgradom senata u Aradu, budući da se gotička arhitektura najduže zadržala u zgradama javnog karaktera. S obzirom da je u pitanju reprezentativni paradni portret, na kojem je u prvom planu istaknut socijalni status ličnosti, izvesno je da je nastao neposredno nakon što je Tenecki postao aradski senator. Poznato je da je on ovaj položaj uvažavao i da se za njega veoma zalagao, što je sigurno odredilo tip autoportreta.
Autoportret Stefana Teneckog zauzima istaknuto mesto u istoriji srpske likovne umetnosti XVIII veka. Svojim visokim likovnim vrednostima pokazuje da je Tenecki bio slikar izuzetnih tehničkih kvaliteta koji je u potpunosti vladao slikarskim zanatom. Mnogo značajnije je što ovaj prvi poznati autoportret u srpskom slikarstvu ukazuje na visok nivo samosvesti umetnika spremnog da prihvati i primeni ideje aktuelnog evropskog slikarstva.
Kao ukrajinski đak, obučen u slikarskoj radionici Kijevopečerske lavre, Stefan Tenecki je bio jedan od glavnih predstavnika barokizirane varijante ukrajinskog slikarstva koja je početkom druge polovine XVIII veka imala odlučujući uticaj na dalji razvoj i modernizaciju srpske umetnosti na teritoriji nekadašnje Habzburške monarhije.

Autor teksta: msr Snežana Mišić, viši kustos Galerije Matice srpske

http://www.galerijamaticesrpske.rs/